Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

Postanowienia wstępne

Korzystanie z usług SkinMed.pl

Rejestracja konta Klienta

Informacje o produktach i cenach

Składanie zamówień, zawarcie Umowy

Formy płatności

Czas i koszt dostawy

Tryb reklamacji

Dane osobowe i polityka prywatności

Odpowiedzialność i postanowienia końcowe

 

Postanowienia wstępne

Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, został sporządzony na podstawie art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.

Definicje użyte na potrzeby Regulaminu:

Sklep – sklep internetowy SkinMed.pl dostępny w Internecie pod adresem http://www.SkinMed.pl

Sprzedawca – firma prowadząca Sklep: NEO-ESTETIC Hurtownia Kosmetyki Profesjonalnej i Medycyny Estetycznej z siedzibą przy ul. Promienista 118, 60-142 Poznań, zarejestrowana pod numerem REGON 639630597 oraz, jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT), po numerem NIP 783‑147‑97‑24.

Klient – osoba fizyczna niebędąca konsumentem lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług oferowanych przez Sklep, w szczególności poprzez złożenie lub zamiar złożenia Zamówienia

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające rodzaj i liczbę Produktów zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy na odległość za pośrednictwem Sklepu

Umowa – Umowa kupna-sprzedaży zawierana ze Sprzedawcą

Produkt – rzecz ruchoma będąca przedmiotem świadczenia usług drogą elektroniczną.

Regulamin określa w szczególności:

rodzaj, zakres i warunki świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu

zasady zawierania, wykonywania i rozwiązywania Umów kupna-sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu

prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta;

zasady postępowania reklamacyjnego.

Regulamin obowiązuje od dnia 25 lutego 2012 roku i jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie przed zawarciem Umowy w formie, która umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie.

Regulamin jest integralną częścią Umowy.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie Sklepu i nie dotyczą zawartych Umów.

Złożenie Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu w aktualnym brzmieniu i bez zastrzeżeń. W przypadku braku takiej akceptacji, Zamówienie Klienta nie będzie wiążące dla Sprzedawcy.

 

Korzystanie z usług SkinMed.pl

Sklep prowadzi niekonsumencką sprzedaż Produktów, których oferta znajduje się na stronach internetowych Sklepu, za pośrednictwem sieci Internet.

Korzystanie z podstawowych funkcji Sklepu (przeglądanie treści) wymaga dostępu do strony internetowej http://www.SkinMed.pl i jest możliwe po spełnieniu minimalnych wymagań technicznych, które Klient powinien uzyskać we własnym zakresie:

stanowisko komputerowe lub urządzenie końcowe z dostępem do Internetu

monitor o minimalnej rozdzielczości 1024x768px

przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript i cookies („ciasteczek”).

Korzystanie z usług Sklepu, w tym przeglądanie cen Produktów i składanie Zamówień, wymaga dodatkowo założenia konta Klienta (tzw. rejestracji) opisanego w art. III niniejszego Regulaminu.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Sklepu, o czym Klient zostanie poinformowany komunikatem.

Kontakt telefoniczny (pod numerem +48 512 017 131) oraz e-mailowy (info [małpa] skinmed.pl) ze Sklepem możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00‑16:00.

Zakazane jest dostarczanie przez Klientów treści o charakterze bezprawnym.

 

Rejestracja konta Klienta

Klientem korzystającym z usług Sklepu może być:

osoba fizyczna lub podmiot prowadzący działalność w branży medycyny estetycznej, dermatologii, stomatologii i pokrewnych, branży farmaceutycznej lub kosmetycznej

osoba zatrudniona w branży medycyny estetycznej, dermatologii, stomatologii i pokrewnych, branży farmeceutycznej lub kosmetycznej, posiadająca uprawnienia do wykonywania zawodu.

Korzystanie z usług Sklepu, w tym zawieranie Umowy, jest związane bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową Klienta.

Aby korzystać z usług Sklepu, Klient zobowiązany jest do założenia indywidualnego konta zakupów. Sklep przyjmuje rejestracje kont poprzez formularz znajdujący się na stronie Sklepu.

Prawidłowe wypełnienie formularza rejestracji jest podstawowym warunkiem założenia konta. W formularzu należy podać: imię i nazwisko, adres e‑mail, numer telefonu kontaktowego oraz adres, na jaki ma zostać dostarczona przesyłka. W przypadku podmiotów gospodarczych wymagana jest dodatkowo nazwa firmy oraz NIP i adres do faktury VAT.

Nieprawidłowo wypełniony formularz rejestracji nie będzie rozpatrywany przez Sklep.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych i uprawnień Klienta zawartych w pkt. 1 poprzez żądanie okazania dodatkowych dokumentów. W przypadku odmowy przeprowadzenia weryfikacji lub okazania nieaktualnych dokumentów przez Klienta, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji konta i/lub nierealizowania Zamówień.

 

Informacje o produktach i cenach

Ceny prezentowane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

Opisy i dane techniczne Produktów są przygotowywane przez Sprzedawcę na podstawie materiałów dostarczonych przez dostawców i producentów.

Informacje o Produktach, w tym opisy i ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

Zaproszenie do zawarcia Umowy w zakresie produktów marki Natinuel obejmuje wyłącznie certyfikowane kosmetyczki, kosmetologów oraz salony kosmetyczne (zgodnie z zastrzeżeniem producenta).

Dla Klienta i Sprzedawcy wiążącą ceną zakupu jest cena widniejąca przy Produkcie w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta.

Do Zamówienia należy doliczyć koszty dostawy, które pokrywa Klient. Cena wysyłki zawsze podawana jest przed zawarciem Umowy.

Na każdy sprzedany Produkt wystawiany jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT). Koszt wysyłki widnieje na dowodzie zakupu jako oddzielna pozycja.

 

Składanie zamówień, zawarcie Umowy

Klient może złożyć Zamówienie w Sklepie przez 24 godziny na dobę przez cały rok.

Sklep przyjmuje Zamówienia na Produkty za pomocą formularza znajdującego się na stronie finalizacji zamówienia w koszyku zakupów (zwanego dalej Formularzem).

Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza przyjęcie oferty Sklepu. Powiadomienie o złożeniu Zamówienia w Sklepie Klient otrzyma niezwłocznie drogą elektroniczną.

Prawidłowe wypełnienie Formularza jest podstawowym warunkiem realizacji Zamówienia. Należy podać dane osoby zamawiającej: imię i nazwisko, adres e‑mail, numer telefonu kontaktowego oraz adres, na jaki ma zostać dostarczona przesyłka. W przypadku podmiotów gospodarczych wymagana jest dodatkowo nazwa firmy oraz NIP i adres do faktury VAT.

Nieprawidłowo wypełniony Formularz nie będzie rozpatrywany przez Sklep.

Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę jest zawarciem Umowy. Datą zawarcia Umowy jest data złożenia Zamówienia.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo anulacji Zamówienia w momencie kiedy pojawią się błędy systemowe (np. błędne podliczenie wartości w koszyku).

Sprzedawca zastrzega sobie prawo anulacji/zmiany Zamówienia w przypadku niemożności realizacji Zamówienia.

 

Formy płatności

Klient wybiera jedną z dostępnych form płatności za Zamówienie:

przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy (należy wpisać numer zamówienia w formularzu przelewu):

                                               SkinMed.pl

                                               55 1050 1520 1000 0023 2848 0666 (ING Bank Śląski S.A.)

                                               SWIFT: INGBPLPW

                                               IBAN: PL 55 1050 1520 1000 0023 2848 0666

płatność elektroniczna za pośrednictwem systemu płatniczego PayU: kartą kredytową lub szybkim przelewem elektronicznym

zakupy na raty - Medi Raty. Płatność odbywa się po dopełnieniu formalności z placówką finansującą przez Klienta, Więcej o procedurze ratalnej >>>

za pobraniem (opcja dostępna tylko dla Zamówień o wartości poniżej 500 zł): opłata za Produkty wraz z kosztami dostawy jest uiszczana listonoszowi lub kurierowi w chwili doręczania przesyłki

gotówką - odbiór osobisty  w siedzibie Sklepu:

ADRES DO ODBIORU OSOBISTEGO:

ul. Promienista 118

60-142 Poznań

pon-pt. 9-16.00

Jeżeli płatność lub odbiór osobisty nie nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od złożenia Zamówienia, Sklep będzie próbował się kontaktować z Klientem. W przypadku braku odpowiedzi Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia i rozwiązania Umowy.

 

Czas i koszt dostawy

Czas oczekiwania na przesyłkę to łączny czas realizacji Zamówienia przez Sklep oraz czas dostarczenia przesyłki do Klienta przez przewoźnika.

Czas od złożenia Zamówienia do nadania przesyłki przez Sklep wynosi od 1 do 3 dni roboczych (w zależności od wybranego przez Klienta sposobu płatności i dostawy).

Sklep dokłada wszelkich starań, aby informacja o terminie nadania przesyłki była rzetelna, jednak z uwagi na wiele czynników (stan magazynu Sklepu, dostępność Produktów u dostawców, niezależne przeszkody techniczne lub logistyczne itp.), sporadycznie możliwe jest wydłużenie czasu realizacji zamówienia. W takim przypadku Sklep niezwłocznie informuje Klienta o zaistniałej sytuacji i proponuje dostępne rozwiązania:

oczekiwanie na realizację całości Zamówienia

częściową realizację Zamówienia

anulowanie Zamówienia (rozwiązanie Umowy).

Czas dostarczenia Produktu przez przewoźnika waha się od 1‑3 dni roboczych (kurier) lub 3‑5 dni roboczych (Poczta Polska).

Anulowanie Zamówienia jest niemożliwe po nadaniu przesyłki do Klienta. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo opisane w art. VII pkt. 1 niniejszego Regulaminu.

Klient jest obciążony kosztami dostawy wg poniższego cennika:

PRZESYŁKI KRAJOWE

Koszt wysyłek krajowych przedstawiony jest w zakładce "Dostawa".

PRZESYŁKI ZAGRANICZNE

Koszt przesyłek zagranicznych przedstawiany jest Klientowi indywidualnie, w zależności od kraju dostawy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji wysyłki zagranicznej, jeżeli kraj przeznaczenia znajduje się poza obszarem Unii Europejskiej.

Reklamacja zgodności zawartości przesyłki

Wszystkie przygotowywane do wysyłki paczki przechodzą kontrolę zgodności zawartości z zamówieniem i dokumentem sprzedaży. Dokładamy też wszelkich starań by odpowiednio zabezpieczyć produkty w transporcie. Postępowanie Klienta w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości powinno być następujące:

- paczka dotarła uszkodzona, zachodzi podejrzenie zniszczenia towaru lub jego braku - Klient kieruje reklamację bezpośrednio do firmy kurierskiej. Należy przy kurierze otworzyć paczkę, sprawdzić i w razie niezgodności spisać przy kurierze protokól reklamacyjny.

- paczka nie została uszkodzona w transporcie, a towar się nie zgadza z zamówieniem i dokumentem sprzedaży. Klient zgłasza ten fakt do obsługi sklepu w przeciągu 48 h od momentu odbioru przesyłki. Po tym terminie reklamacja nie będzie uznana. Zgłoszenie musi się odbyć droga mailową biuro@skinmed.pl.

 

Reklamacja produktów

Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz legalnie wprowadzone na rynek polski. Każdy Produkt posiada instrukcję w języku polskim.

Aparatura i urządzenia znajdujące się w ofercie Sklepu posiadają gwarancję producenta. Warunki realizacji gwarancji są każdorazowo określone w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.

Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne preparatów kosmetycznych, jeżeli nie zawiadomi Sprzedawcy o wadzie:

w przypadku osób fizycznych – w ciągu miesiąca od jej wykrycia, jednak nie później niż rok od daty zakupu Produktu

w przypadku podmiotów gospodarczych – niezwłocznie po jej wykryciu, jednak nie później niż rok od daty zakupu Produktu.

Reklamacje dotyczące zakupionego Produktu należy zgłaszać w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

Warunki skutecznego złożenia reklamacji:

pismo informujące o rodzaju wykrytej wady będącej podstawą reklamacji zawierające: datę zawarcia Umowy, dane Klienta, nr rachunku bankowego (do ewentualnego odbioru pieniędzy, jeśli naprawa/wymiana okaże się niemożliwa), oryginał paragonu lub oryginał faktury VAT, podpis Klienta

dostarczenie na adres Sprzedawcy Produktu odpowiednio zabezpieczonego na czas transportu (staranne zapakowanego, aby uniknąć zniszczeń).

Koszt związany z dostarczeniem reklamacji pokrywa Klient.

Sklep nigdy nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania reklamacji od Klienta.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji dotyczącej preparatów kosmetycznych, Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznej naprawy lub wymiany Produktu lub do zwrócenia należności za Produkt i przesyłkę (tylko jeśli naprawa/wymiana nie jest możliwa), nie później jednak niż w terminie 14 dni licząc od daty ww. rozpatrzenia.

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia Produktu z winy Klienta, wszelkie koszty i ryzyka związane z powyższymi procedurami ponosi Klient.

Sklep dba o odpowiednie zabezpieczenie nadawanych przesyłek i zawsze zapewnia dobre opakowanie na czas transportu Produktów. Pakowane Produkty są pełnowartościowe i nie posiadają żadnych widocznych uszkodzeń.

Jeżeli dostarczona przesyłka posiada widoczne naruszenia (przerwane lub zniszczone opakowanie, naruszone taśmy, ślady otwierania itp.) należy jej nie przyjmować i żądać od doręczyciela spisania protokołu szkody (jako powód nieodebrania należy dokładnie wpisać rodzaj widocznych uszkodzeń), następnie niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem i powiadomić o zaistniałej sytuacji.

W przypadku doręczeń firmą kurierską Klient ma prawo po odebraniu przesyłki (rozumianego jako złożenie podpisu i uiszczenie opłaty w przypadku przesyłki pobraniowej) sprawdzić jej zawartość w obecności kuriera. Jeżeli zostaną stwierdzone braki w zawartości lub rażąca niezgodność z Zamówieniem, należy sporządzić protokół szkody, następnie niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem i powiadomić o zaistniałej sytuacji.

Niesporządzenie protokołu szkody podczas odbioru przesyłki nie jest równoznaczne z wygaśnięciem prawa Klienta do zgłoszenia reklamacji z tytułu niezgodności towaru z Umową, jednak brak protokołu powoduje przeniesienie na Klienta ciężaru i obowiązku udowodnienia, że przesyłka dotarła uszkodzona lub niekompletna z winy przewoźnika.

 

Dane osobowe i polityka prywatności

Sklep wykorzystuje dane podawane przez Klienta wyłącznie do rejestracji kont i realizacji Zamówień.

Klient świadomie i dobrowolnie podaje swoje dane i wyraża zgodę na ich przetwarzanie i wykorzystywanie do realizacji Zamówienia. Brak powyższych danych powoduje anulowanie Zamówienia przez Sklep.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych dane otrzymane od Klientów są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione i w żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom.

Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich zmiany (aktualizacji, korekty) oraz wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

Przeglądanie witryny Sklepu nie wymaga podawania żadnych danych osobowych lub innych informacji, które mogłyby identyfikować Klienta lub jego komputer.

Niektóre obszary strony Sklepu wykorzystują pliki cookies (niewielkie informacje tekstowe wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika). Są one nieszkodliwe dla Klienta, jego danych i komputera, a jednocześnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu (m.in. do poprawnej realizacji Zamówienia).

W przypadku płatności elektronicznych (tzw. szybki przelew lub płatność kartą) obsługę Klienta przejmuje firma niezależna od Sklepu. SkinMed.pl współpracuje w tym zakresie z firmą PayU S.A, która jako zaufany partner zapewnia najwyższą jakość i bezpieczeństwo usługi, m.in. poprzez szyfrowanie danych.

 

Odpowiedzialność i postanowienia końcowe

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewypełnienie zobowiązań wynikających z zawartej Umowy w przypadku działania siły wyższej, zakłóceń, ogólnego lub częściowego strajku (szczególnie w usługach pocztowych lub przewozowych), powodzi, pożaru lub wojny.

Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje wynikające ze złego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania zakupionych w Sklepie Produktów.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treści dostarczane przez Klienta.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za przekazywane dane w przypadku, gdy:

nie jest inicjatorem transmisji danych

nie wybiera odbiorcy danych

nie usuwa albo nie modyfikuje danych będących przedmiotem transmisji.

Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby sytuacje sporne były rozwiązywane polubownie.

W razie braku porozumienia między Sklepem i Klientem, ewentualne spory będą rozpatrywane na drodze sądowej zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego.

Wszelkie nazwy oraz znaki towarowe użyte w Sklepie są prezentowane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

Zdjęcia, informacje i opisy (w tym kod źródłowy) przedstawione w Sklepie są własnością SkinMed.pl i nie mogą być wykorzystane w jakikolwiek sposób przez osoby fizyczne lub firmy bez zgody Sprzedawcy.